Akita Debate

Ποιά είναι η γνώμη σας για τη φυλή; Πάρτε μέρος στη δημοσκόπηση

Αυτή η ιστοσελίδα αποτελεί πηγή ενημέρωσης και/ή γενικής άποψης και/ή εμπειριών αναφορικά με την φυλή σκύλου Αμερικάνικο Ακίτα και/ή Ιαπωνικό Ακίτα. Σε κάθε περίπτωση οποιοσδήποτε χρήστης επιλέξει να βασιστεί σε πληροφορίες οι οποίες περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου οποιαδήποτε ευθύνη απορρέει από την επιλογή αυτή. Ο υπεύθυνος και/ή ο διαχειριστής της ιστοσελίδας παροτρύνουν την περαιτέρω επικοινωνία με επαγγελματίες πριν την οποιαδήποτε πράξη βασιζόμενη στις πληροφορίες οι οποίες παρέχονται στην ιστοσελίδα.

Ο υπεύθυνος και/ή ο διαχειριστής της ιστοσελίδας και/ή ο αναρτών οποιουδήποτε περιεχομένου στην ιστοσελίδα βεβαιώνει ότι οποιεσδήποτε από τις απόψεις που εκφράζονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι προϊόν δικών του σκέψεων ή/και βιωμάτων ή/και εμπειριών και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να δώσει εξηγήσεις σε οποινδήποτε θελήσει να ακολουθήσει ή/και να εφαρμόσει οτιδήποτε αναφέρεται στην ιστοσελίδα.

Οποιοδήποτε σχόλιο αναρτηθεί θεωρείται προσωπική άποψη του εκάστοτε χρήστη. Εαν παρατηρηθεί σχόλιο υβριστικού,προσβλητικού και/ή γενικότερα περιεχομένου που αντιβαίνει στα χρηστά ήθη θα αφαιρείται χωρίς καμία προειδοποίηση. Αν περιπέσει στην αντίληψη του οποιουδήποτε, οτιδήποτε που προκαλεί τα ανωτέρω και δεν αφαιρεθεί εντός εύλογου χρόνου από τους διαχειριστές και/ή υπεύθυνους της ιστοσελίδας, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο και/ή διαχειριστή της ιστοσελίδας για να προχωρήσει σε άμεση αφαίρεση του συγκεκριμένου σχολίου.

Όλο το φωτογραφικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί στην ιστοσελίδα θα πρέπει να αναρτείται σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία και σε κάθε περίπτωση με την συγκατάθεση των απεικονιζομένων και/ή των ιδιοκτητών του φωτογραφικού υλικού οι οποίοι θα συγκατατίθονται στην προβολή των εν λόγω φωτογραφιών στην συγκεριμένη ιστοσελίδα. Σε κάθε περίπτωση αν τούτο γίνει, την ευθύνη θα φέρει εξ ολοκλήρου ο αναρτών.

Ανα διαστήματα ο υπεύθυνος και/ή ο διαχειριστής της ιστοσελίδας και/ή ο αναρτών οποιουδήποτε περιεχομένου στην ιστοσελίδα δύναται να αναρτήσει και/ή συμπεριλάβει συνδέσμους άλλων ιστοσελίδων για πληροφοριακούς σκοπούς και μόνο. Καμία ευθύνη δεν φέρει ο υπεύθυνος και/ή ο διαχειριστής της ιστοσελίδας για τις εν λόγω τρίτες ιστοσελίδες και το περιεχόμενο αυτών.

Ο υπεύθυνος και/ή ο διαχειριστής της ιστοσελίδας ανα πάσα στιγμή δύναται να τροποποιήσει μονομερώς οποιοδήποτε από τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας χωρίς καμία προειδοποίηση.

Ο υπεύθυνος και/ή ο διαχειριστής της ιστοσελίδας καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακριβεία και/ή ορθότητα των όσων περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα, σε κάθε περίπτωση όμως απαλλάσεται από οποιαδήποτε ευθύνη προκύψει εξ αμελείας του και /ή για οποιδήποτε πράξη και/ή δημοσίευση και/ή σχόλιο προκαλέσει τρίτος οποιαδήποτε ζημιά σε τρίτο πρόσωπο.

Οποιοσδήποτε επιθυμεί να χρησιμοποιήσει υλικό από την εν λόγω ιστοσελίδα οφείλει να εξασφαλίσει την γραπτή μας συγκατάθεση πριν από οποιαδήποτε αναφορά και/ή χρήση της ιστοσελίδας και /ή περιεχομένων αυτής .


Πολιτική Απορρήτου

Το akitaclub.gr δεν πρόκειται να παραχωρήσει, πωλήσει η με οποιονδήποτε τρόπο διαθέσει τα προσωπικά στοιχεία που καταχωρείτε κατά την εγγραφή σας. Μόνη εξαίρεση στην πολιτική μας αποτελούν οι περιπτώσεις που υποχρεούμαστε να συμμορφωθούμε με την Ελληνική νομοθεσία και/ή να προστατεύσουμε την ιστοσελίδα και/ή άλλους χρήστες της ιστοσελίδας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να καταγράφεται η διεύθυνση IP των χρηστών προκειμένου να εξυπηρετήσει στην επίλυση τεχνικών προβλημάτων.Επιπρόσθετα, η IP διεύθυνση μπορεί να καταγράφεται κατα την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα προκειμένου να διευκολυνθεί η αναγνώριση του χρήστη.
Κατά την εγγραφή στην ιστοσελίδα ζητείται και αποθηκεύεται η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Το akitaclub.gr χρησιμοποιεί την διαφημιστική πλατφόρμα της Google, την πολιτική απορρήτου της google μπορείτε να διαβάσετε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα της.

Για την διευκόλυνση της λειτουργίας της ιστοσελίδας χρησιμοποιείται η τεχνολογία cookies. Εάν δεν επιθυμείτε την αποθήκευση cookies από την ιστοσελίδα μας τότε θα πρέπει να απενεργοποιήσετε αυτή την δυνατότητα από το πρόγραμμα περιηγητή (browser) που χρησιμοποιείτε. Εάν ο περιηγητής σας δεν αποδέχεται την τεχνολογία cookies, υπάρχει ενδεχόμενο η εμφάνιση της ιστοσελίδας akitaclub.gr να μην είναι η αναμενόμενη. Cookies μπορεί να χρησιμοποιηθούν από την διαφημιστική πλατφόρμα της Google ή άλλων εταιριών που το akitaclub.gr συνεργάζεται η θα συνεργαστεί στο μέλλον, το akitaclub.gr δεν γνωρίζει τον τρόπο χρήσης ούτε μπορεί να επέμβει με οποιοδήποτε τρόπο στα στοιχεία που συλλέγουν τρίτες εταιρίες.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε διοικητικής και/ή άλλης αναδιοργάνωσης που σχετίζεται με την αλλαγή του ιδιοκτησιακού και/ή διαχειριστικού καθεστώτως του akitaclub.gr τότε τα όποια στοιχεία έχουν συλλεχθεί μπορούν να μεταβιβαστούν και/ή πωληθούν σε ένα ή περισσότερα σχετικά τρίτα μέρη.

Οι επισκέπτες και/ή χρήστες της ιστοσελίδας με την παραμονή τους στην ιστοσελίδα αποδέχονται τα παραπάνω χωρίς καμία επιφύλαξη.

Πνευματικά Δικαιώματα

Οποιοσδήποτε συνεισφέρει στην ιστοσελίδα με αρθρα, μεταφράσεις, σχόλια, κείμενα, και γενικότερα περιεχόμενο για μια ή/και περισσότερες φορές, αποποιείται πλήρως τυχόν πνευματικών του δικαιωμάτων δίχως να έχει καμιά απαίτηση οικονομική ή άλλη απο τον διαχειριστή της ιστοσελίδας και παραχωρεί πλήρη ελευθερία στον διαχειριστή της ιστοσελίδας να χρησιμοποιήσει το περιεχόμενο οπως κρίνει σκόπιμο.